The Holy Qur’an, Friday Sermon & Books of Islam Ahmadiyya in Shqip Albanian

Source: Shqip Albanian (Albania/Kosovo) | Alislam.org

Kreu  | Lajmet | Blog | Islami | Ahmediati

Biblioteka | Libra Online | Mediateka | Kalendari i namazit | Kontaktoni


Information about Islam

Islami është feja që përfaqëson
kulmin e evolucionit fetar.

Muhammad (saw) The Holy Prophet
Hazret Muhammedi (sa)
Profeti i shenjtë

I Dërguari i Zotit dhe
Vula e të gjithë Profetëve

Atributet e Zotit nga Kurani Famëlartë
Pse duhet ta kërkojmë Zotin?
Pesë shtyllat e Islamit
Statusi i gruas në Islam


Xhemati Musliman Ahmedia

Ahmediati është ringjallja e Islamit, e parashikuar
për të bashkuar njerëzimin në Ditët e Vona.

Promised Messiah and Imam Mahdi
Hazret Mirza Ghulam
Ahmed Kadijani (as)

Mesih i Premtuar
dhe Imam Mehdi.

Pikëpamjet dalluese të muslimanëve ahmedianë
Vdekja e Isait a.s. – argumente nga Kurani
Filmi provokues anti-Islam dhe protestat jo-islame
Dashuria e vërtetë ndaj Profetit Muhammed s.a.v.s.


Dashuria ndaj Profetit Muhammed
Dashuria e vërtetë ndaj Profetit Muhammed s.a.v.s.
Hazret Mirza Masrur Ahmed, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar
after (into) final english
Modeli i shkëlqyer i Profetit Muhammed s.a.v.s.
Hazret Mirza Masrur Ahmed, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar
kushtet-e-bejtit-title1
Kushtet e Bejtit dhe përgjegjësitë e një ahmadiu
Hazret Mirza Masrur Ahmed, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar

Përkthimi shqip i së premtes Predikime dorëzuara nga Shenjtëria e Tij Hazret Mirza Masroor Ahmedi (Allahu qoftë i Helper i tij) i pestë i kalifit dhe shef i të gjithë botën Komunitetit Mysliman Ahmadiyya

Kindly click on the images to zoom them, thank you 🙂
The Book of Lord, Holy Quran in Shqip Albanian
The Book of Lord, Holy Quran in Shqip Albanian The Book of Lord, Holy Quran in Shqip Albanian
Continue reading the holy book @ Alislam.Org

OR

Download it for FREE here @ Alislam.Org


Kontaktoni

Adresa:
Rr. Pavarësia, KM 1, Mëzez,
Kutia Postare 8176,
Tiranë, Shqipëri (Albania)

Tel: +355-42391080
Cel: +355(0) 682055780, (0)695876901; (0)662994966

5 replies

 1. XCGDHHHHZX G
  GXZGHXYHY
  GHGZGZXZGH
  DHHYYYJCJJHG
  DHHHGGTGCGB
  HCHCGG
  XGGCGHHXCHY
  CCHBXCVTDUU
  DHYHHD
  MJSJSJ
  SSJJJ JFREJUUYB
  TTFVT
  JHYH\
  GGHKJ
  HSG B
  JUJSN
  BSHJS
  NSHSH\B
  SHS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.