Message to Mankind from the Lord Almighty – The Holy Qur’an – In Danish Language

Source: alislam.org | alislam.dk

Forside |Kort om moskéen | Besøg moskeen
Ahmadiyya Islam | Tema | Kontakt

Islams Ahmadiyya Menighed er landets ældste muslimske institution fra 1956. I 1967 udgav Islams Ahmadiyya Menighed den første danske Koran-oversættelse ved overlærer Abdus Salam (Svend Aage) Madsen og samme år indviede de første danske muslimer Nordens første moské, Nusrat Djahan Moskéen i hovedstadsområdet. Den er i dag Danmarks eneste moské, der er opført til formålet. Bygningen er et løgkuppelformet hus med plads til ca. 120 bedende og er tegnet af arkitekt J. Zachariasen. Den er i dag erklæret bevaringsværdig og modtager årligt over 10.000 besøgende.

Ahmadiyya Muslim Community's Nusrat Jehan Moschee in Copenhagen, Denmark

Ahmadiyya Muslim Community’s Nusrat Jehan Moschee in Copenhagen, Denmark

Moskéen har, som Danmarks ældste muslimske institution, gennem årene haft besøg af mange skoler såvel som foreninger fra hele landet med henblik på at fremvise en moské og oplyse om landets næststørste religion, islam. Desuden arrangerer moskéen debataftener, åbent hus, frivilligt socialt arbejde og rundvisninger for enhver, der måtte være interesseret.

Moskéen fejrede sit 40-års jubilæum i 2007 og markerede i den anledning sin mangeårige virksomhed og bidrag til det danske samfund af både kulturel og samfundsmæssig betydning. Ved den officielle reception den 17. august 2007 deltog bl.a. ministrene Bertel Haarder og Rikke Hvilshøj, biskop Jan Lindhardt, prof. Jørgen Bæk Simonsen, fotograf Jakob Holdt m.fl.

Addresse:

Contact Ahmadiyya Muslim Community Denmark

Nusrat Djahan Moskeen
Islams Ahmadiyya Menighed
Eriksminde Alle 2, 2650 Hvidovre, Copenhagen, Denmark

Phone: +45 3675 3502
Fax: +45 3675 7869

Email: imad.malik@gmail.com
Wesbite: www.alislam.dk OR www.muslimerforfred.info

[27:7] Verily, thou hast been given the Qur’an from the presence of One Wise, All-Knowing.

Read & Spread the Holy Qur’an – God’s Message to Mankind – In 53 Languages @ http://www.themuslimtimes.org/2013/06/religion/islam/read-the-holy-quran-gods-message-to-his-creation-in-english

The Holy Qur’an App for mobile devices (iPhone, iPad, iPod, Android and Windows Phone 7) & Qur’an Translations in 53 different languages @ http://www.themuslimtimes.org/2013/06/religion/islam/the-holy-quran-app-by-the-ahmadiyya-muslim-community-for-apple-android

Continue reading the Manipuri Translation at alislam.org/quran

OR Download the PDF for free @ alislam.org

BESØG MOSKEEN

RUNDVISNING OG OPLÆG
Moskéen kan, foruden en kort rundvisning i dens arkitektur, tilrettelægge et oplæg om generelle såvel som mere specifikke emner indenfor islam. Her er få eksempler på de mere populære emner:

Grundlæggende indføring i islam
Islamisk tro og praksis
Muslim i Danmark
Intro til islams retninger
Højtider
Koranen og islamiske kilder
Kvindens stilling i islam
m.fl.

Der vil efter oplægget være rig mulighed for at stille spørgsmål.

BESØGS / ARRANGEMENTS ANSVARLIG
Imaduddin Mailk
email >>> imad.malik@gmail.com
+45 4266 4267

dansk017

===========================

Dear Reader,
Assalamalaikum Wr. Wbr.
Let us try and spread the Word of God, The Holy Qur’an, all over the World.

ALLAH ON DELIVERY OF THE HOLY MESSAGE (QURAN) TO THE WHOLE OF MANKIND

Allah says (in the Holy Qur’an, Aal-e-`Imran: 105), “And let there be among you a few who should invite (humanity) towards goodness.

…and who is better in speech than he who invites men to Allah and does good works and says, ‘I am surely of those who submit.’ [41:34]

[42:16] To this, then, do thou invite mankind.

[16:126] Call unto the way of thy Lord with wisdom and goodly exhortation and argue with them in a way that is best.

Allah says in the Holy Qur’an:
[50:46] So admonish, by means of the Qur’an, him who fears My warning.

And I pray:
O Lord, accept this from me; for Thou art the All-Hearing, the All-Knowing.


FREDAGSBØN

Man er velkommen til at overvære en fredagsgudstjeneste (kl. 13.30-14.00). Denne består af fredagstalen, som typisk varer 20 minutter, og efterfølges af fællesbønnen. Påregn ankomst kl. 13.15. Talen er på urdu, og bliver oversat til dansk.

Det er også muligt at kombinere overværelsen af gudstjenesten med oplæg eller spørgsmål efterfølgende.

FOREDRAG UD AF HUSET
Foredrag om ovennævnte eller andre emner kan også arrangeres ud af huset i hele landet, til din uddannelsesinstitution, forening, arbejdsplads el. lign. Kontakt os for at høre nærmere.

PROJEKT-OPGAVE
Går du i folkeskolen eller gymnasiet, studerer på universitetet eller anden uddannelses-institution, og skal skrive en opgave, er du også velkommen til at kontakte moskéen.

PRAKTISK INFO
​​Der er ingen tidsfrist for at booke et besøg eller foredrag, men jo bedre tid du er i, jo bedre mulighed for at reservere det tidspunkt, som passer dig. Vi anbefaler, at man afsætter 2 timer til et besøg for at give tilpas tid til oplæg og spørgsmål. Har du dog mindre tid, eller ønsker et længere forløb, kan vi også sagtens tilpasse besøget.
Moskéen baserer sig på frivilligt arbejde. Disse tilbud koster således ikke noget.

Nærmeste S-tog stationer er Friheden st., Hvidovre st. og Vigerslev allé st. Busserne 1A, 22, 132, 133 og 200S stopper i nærheden (15-20 min. med 1A fra Hovedbanegården)

AHMADIYYA ISLAM

Islams Ahmadiyya Menighed er en islamisk reformbevægelse grundlagt i Nordindien i 1889 af Hans Hellighed Hazrat Mirza Ghulam Ahmad >>> (1835-1908) fra byen Qadian. I 1891 meddelte han at være ’den senere tids’ reformator og den af Gud udpegede Messias, som ventedes i de senere tider af både kristendommen og islam (Jesu metaforiske genkomst). Han mødte naturligvis stor skepsis og modstand med disse påstande, men fremførte også utallige argumenter og tegn for sin sandhed.

Islams Ahmadiyya Menighed ledes i dag af Hans Hellighed kalif Hazrat Mirza Masroor Ahmad >>>, som er verdensomspændende åndelig leder for menigheden. Siden 1984 har kaliffen været bosiddene i London grundet forfølgelse i Pakistan.

VORES VÆRDIER
Ahmadiyya-muslimerne har gennem de mange år i Danmark taget aktiv del i samfundet. Deltagelse i den offentlige debat via kronikker og læserbreve, at stå for initiativer som mad til hjemløse, bloddonation og oprydning på Rådhuspladsen nytårsdag, at arrangere åbent hus arrangementer i moskéen, og meget andet, har alt sammen længe været en del af menighedens ånd og praksis.

Man vil finde, at vores medlemmer er loyale overfor det land, de bor i. Vi følger landets love og tager afstand fra enhver form for kriminel handling, ligesom vi også tager kraftigt afstand fra enhver form for ekstremisme eller terror. Islams Ahmadiyya Menigheds 124-årige historie og udbredelse i over 200 lande kan bevidne dette faktum, herunder også menighedens over 55 år i Danmark.

Moskéens åbne forhold til resten af samfundet kan også ses af dens gæsteliste gennem tiden, som bl.a. omfatter biskopper og andre religiøse repræsentanter, ministre og folketingsmedlemmer, professorer og lektorer, skole- og gymnasieklasser, og utallige almindelige danske borgere – unge som gamle, mænd som kvinder og folk af alle overbevisninger.

Vores motto er: ‘kærlighed til alle, had til ingen’

5 replies

  1. Ahtajo il a talab mosa3ada jazakom lah blkhir .3ailati Lysa 3indana bayt nahno fi d’ar lkirad walaysa ladayna mal lu tasdid adayn .nahno nrido mosa3ada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.